wordpress hit counter

A.BEYHAN ÖZDEMİR’İN “ZAFER SİMGESİ OLARAK FOTOĞRAF” KONFERANSI 10 MAYIS’TA EGE ÜNİVERSİTESİ 50. YIL KÖŞKÜ’NDE

KONFERANS – FOTOĞRAFLI SUNUM

“Zafer Simgesi Olarak Fotoğraf”

Yrd. Doç. Dr. A. Beyhan ÖZDEMİR

(DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi & İFOD Başkanı)

ZAFERSİMGESİOLARAKFOTOGRAF

 

Fotoğrafı belge olmaktan çıkararak birer uyarıcı haline getiren şey onu çeken kişinin fotoğrafa kattığı yorumu, yani insani, ideolojik ve estetik boyutudur. Bu yorum, yaşamın içinde diğer insanların göremediği ayrıntıları görebilmektir.
İktidar, bireyi korkutmak ve ona unutturmak için, diğer sanat dallarına da yaptığı gibi, kendi fotoğraf dilini yaratır. Ancak bu sonuç fotoğrafın kendi doğası için geçerli değildir. Çünkü fotoğraf, çekilen anı, iktidar gibi unutturmak değil, yaşatmak ve yaşanılan anı belgelemek ister. Bu doğrultuda fotoğrafın itirazı oluşur. Fotoğraf, uygulanan bu politikaya karşı, doğası gereği, bir itiraz dili oluşturur. Kendi gerçekliği içinde değerlendirecek olursak; fotoğraf, diğer ifade biçimleri gibi, bireyin kendi özgürlüğüne karşı başlatılan savaşa itirazı temel alır.”

 

YER : 50.Yıl Köşkü Sanat Galerisi, Ege Üniversitesi Rektörlüğü, Gençlik Cad.No: 12, Bornova – İzmir

İLETİŞİM : (0232) 342 95 42

Gösterim herkese açık ve ücretsizdir.